Cechy społeczeństwa otwartego

network-1020332_960_720

Miliarder George Soros w 1993 roku założył Open Society Institute, wspierający idee Społeczeństwa Otwartego, opartego na demokratycznych zasadach działania.

W ciągu swojego istnienia, Fundacja finansowała obronę praw człowieka, w szczególności praw kobiet, obronę mniejszości etnicznych, religijnych oraz rasowych. Z zasobów finansowych Open Society Institute były realizowane programy edukacyjne oraz wspierające demokrację w krajach europejskich, głównie w Europie Środkowej i w Rosji. Soros popiera legalizację narkotyków i eutanazję, co spotyka się z krytyką wielu środowisk. W 2011 roku czytelnicy pisma Human Events uznali go najniebezpieczniejszym człowiekiem na świecie.

Fundacja Sorosa wspiera Fundację Batorego. Nakłady finansowe, pochodzące od wielkiego filantropa, dotyczą również programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Pojęcie open society sformułował francuski filozof, Henri Bergson. Według definicji, społeczeństwo otwarte podlega ciągłym zmianom. Stwarza możliwość zmiany warstwy społecznej, awansowania i nieskrępowanego działania.

Według Karla Poppera, autora książki Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, która wywarła wielkie wrażenie na Georgu Sorosie, cechą open society jest bezkrwawa możliwość zmiany rządu oraz demokracja. Miliarder, pomimo tego, że uznaje Poppera za swojego mistrza, nie zgadza się z jego stanowiskiem, dotyczącym zagrożeń dla open society ze strony wrogów zewnętrznych. Uważa on, że najgroźniejszym zjawiskiem jest fundamentalizm rynkowy.

Open society charakteryzuje swoboda w wypowiadaniu krytycznych opinii oraz możliwość zmiany podejmowanych działań, na drodze demokratycznej dyskusji.

George Soros propaguje open society, istniejące w ramach demokratycznego państwa prawa, w poszanowaniu praw człowieka.

Utworzona przez miliardera Fundacja obecna jest w 60 europejskich państwach, a także w Azji, Afryce, USA i w Ameryce Południowej.

Inicjatywa Wolnego Dostępu – Open Access

Fundacja Open Society George’a Sorosa przygotowuje rekomendacje dla rozwoju wolnego dostępu do wiedzy. Open Access oznacza zachętę, skierowaną do naukowców, do udostępniania swoich zasobów wiedzy i dziedzictwa kulturowego, poprzez poblikowanie ich, również w Internecie.

Rozwijanie wolnego dostępu dotyczy wyższych uczelni oraz instytucji, które finansują badania. Takie podejście pozwoli na dalszy rozwój open society, poprzez szeroki dostęp do wiedzy.

Badania naukowe prowadzone są z pieniędzy publicznych, dzięki temu open society ma poczucie skuteczniejszej ochrony środowiska, zdrowia oraz rozwoju kultury w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz