Czy wolontariat jest potrzebny?

hands-1234037_1280

Życie społeczne rządzi się określonymi prawami. Obywatelom pewne rzeczy można narzucić, coś można nakazać, czegoś zakazać. Społeczeństwo obywatelskie ceni jednak takie zachowania, które wynikają z pewnej wrażliwości społecznej. Są bowiem takie problemy, których najlepsze nawet instytucje nie rozwiążą bez pomocy obywateli, którzy są szczególnie wrażliwi i skorzy do niesienia pomocy. Każde demokratyczne państwo szczególnie ceni podejmowanie takich działań, które służą ogólnemu dobru. W naszym kraju bardzo wiele osób podejmuje różnorodne działania na rzecz innych, tych, którzy potrzebują pomocy. Obliczono, że takich stowarzyszeń, instytucji, w których ludzie działają społecznie jest około sześćdziesięciu tysięcy – tylko w naszym państwie. Są one bardzo różne, tak jak różne są potrzeby i oczekiwania. Osoby, które w takich instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach pracują społecznie nazywamy wolontariuszami. Wolontariuszem może zostać każdy z nas. Tu nie liczy się wiek, wykształcenie, umiejętności, status materialny. Trzeba tylko mieć w sobie potrzebę pomagania. Jakie cechy musi mieć wolontariusz? Przede wszystkim musi być bezinteresowny. Za swoje działania nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, a także nie może liczyć na żadne inne gratyfikacje. Działania, które podejmuje, muszą być wykonywane dobrowolnie, czyli podejmując się jakiegokolwiek działania trzeba po prostu tego chcieć. Wykonywanie działań z przymusu nie jest wolontariatem. O wolontariacie możemy mówić tylko wtedy, kiedy podejmowane działania mają cykl ciągły. Jeśli ktoś jeden raz wrzucił pieniądze na jakiś cel lub może sam zbierał fundusze do puszki – na pewno nie jest wolontariuszem. Istotne jest też samodzielne wykonywanie działalności. Każdy z nas jest inny, inne ma predyspozycje psychiczne, zapatrywania, poglądy, cele. Nic więc dziwnego, że zajmujemy się bardzo różnorodnymi formami działalności. Chodzi przede wszystkim o to, by się spełniać, by nasza praca miała sens i przynosiła pożytek. Są osoby, które doskonale radzą sobie w pracy z dziećmi, inne sprawdzają się w opiece w hospicjach. Jeszcze innym droga jest działalność na rzecz zwierząt. I dobrze. Jest tyle potrzeb, że każdy chętny na pewno znajdzie coś dla siebie. Podejmując decyzję o zostaniu wolontariuszem, trzeba mieć świadomość, że jest to pewnego rodzaju zobowiązanie. Pojawią się osoby, które będą na nas liczyły. Musimy więc zachować się odpowiedzialnie. Nie można podejmować wiążących decyzji pod wpływem chwili. Trzeba czegoś dotknąć mocniej, sprawdzić, żeby zająć się daną działalnością na serio. Zanim zdecydujemy się na konkretny wolontariat, musimy określić zakres naszych zainteresowań. Jacy jesteśmy? Co nam sprawia satysfakcję? Czy lubimy pracować z dziećmi, czy też ze starszymi, a może opieką wolimy objąć zwierzęta. Istotne jest też, czy lubimy pracę indywidualną, czy zespołową oraz ile czasu możemy poświęcić na wolontariat? Jeśli już znamy odpowiedzi, rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, gdzie nasza pomoc się przyda. Można się zgłosić też do ośrodka pomocy społecznej, parafii, organizacji pozarządowej z pytaniem, czy nie potrzebują naszej pomocy, zaangażowania? Pracy do wykonania jest naprawdę dużo i na pewno nasza pomoc się przyda. W wolontariat coraz częściej angażują się ludzie młodzi i czynią to nie dlatego, że ktoś im nakazuje, ale dlatego, że czują wewnętrzną potrzebę, by dać coś z siebie innym. Młodzież na przykład doskonale sobie radzi opiekując się niepełnosprawnymi. Angażują się również w duże akcje społeczne. Często koła wolontariatu są organizowane w szkołach i tak młodzi zaczynają swoją piękną przygodę z wolontariatem.

Dodaj komentarz