Czym zajmuje się HRW?

1024px-Hrw_logo.svg

W 1988 roku została powołana do życia pozarządowa organizacja Human Rights Watch, w celu ochrony praw człowieka. Siedzibą HRW jest Nowy Jork. Od 1993 roku funkcję dyrektora Human Rights Watch pełni Kenneth Roth.

Strukturę organizacji stanowią wydziały, których działalność nakierowana jest na Afrykę, Amerykę Północną i Południową, Azję, Bliski Wschód oraz współpracę z OBWE. Organizacja nie skupia członków. Jej działalność polega na czynnościach lobbingowych oraz powiadomieniach mediów o łamaniu praw człowieka.

Działalność Human Rights Watch dotyczy wszelkich aspektów obrony praw człowieka. W kręgu zainteresowań znajduje się obrona działaczy politycznych, a zwłaszcza spraw związanych z wolnością wypowiedzi, politycznymi zabójstwami, torturami, prawem do przeprowadzenia sprawiedliwego i uczciwego procesu, a wreszcie możliwości udzielenia azylu. Organizacja przeciwstawia się sprzedaży broni.

Human Rights Watch zajmuje się obroną praw kobiet i dzieci.

HRW w sprawie Polski

Organizacja, która zajmuje się obroną praw człowieka, zajmowała się również sprawami, które miały miejsce w Polsce.

W 2006 roku uwagę Human Rights Watch zwróciło postępowanie polskich polityków wobec środowisk gejowskich, lesbijskich i transseksualnych. Groźby pod adresem osób o odmiennej orientacji seksualnej są zagrożeniem dla praw człowieka.

W 2007 roku niepokój i protest Human Rights Watch wywołał o oświadczenie ówczesnego wiceministra oświaty o projekcie ustawy, zakazującej propagowanie homoseksualizmu. Taki zapis, według HRW, ograniczy możliwość profilaktyki AIDS i wiedzy na temat wirusa HIV. Szkoły staną się miejscem dyskryminującym, przyzwalającym na łamanie praw mniejszości seksualnych i ograniczającym dostęp do wiedzy.

W 2010 roku przedstawiciel Human Rights Watch zwrócił uwagę na fakt, że władze w Polsce nie zajęły się sprawą więźnia, torturowanego w tajnej siedzibie CIA na terenie kraju.

W 2016 roku głównym problemem jest kryzys migracyjny. Organizacja ostrzega, że bezradność Unii Europejskiej i niewypełnianie zobowiązań państw członkowskich, w tym Polski, zagraża prawom człowieka i wielkim kryzysem humanitarnym.

Dodaj komentarz