Działalność filantropijna Dominiki Kulczyk

KF_logo_podstawowe_RGB

Wrażliwość i pomysły na działalność charytatywną Dominika Kulczyk wyniosła z rodzinnego domu. Jest córką Jana i Grażyny Kulczyków. Znany polski biznesmen, Jan Kulczyk, aktywnie wspierał badania naukowe, prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, przekazał 20 milionów złotych na budowę i działalność warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich. Wspierał wszelkie projekty, prowadzące do promocji krajów Europy wschodniej i środkowej, a także był twórcą Rady Polskich Inwestorów w Afryce.

Dominika Kulczyk, podobnie jak rodzice, działa na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego na świecie. Założyła w Polsce oddział Green Cross International, sprawując funkcję prezesa. GCI to największa na świecie pozarządowa organizacja, zajmująca się ekologią. Jej celem jest pośredniczenie i zawieranie porozumienia między przedsiębiorcami, w sprawie energii odnawialnej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, ukazującej potrzebę zachowań proekologicznych.

Z inicjatywy filantropki powstała w 2013 roku organizacja Kulczyk Foundation. Fundusze na jej powstanie pochodziły ze środków jej rodziców oraz samej założycielki. Dominika Kulczyk rozwija działalność wolontariatów w krajach rozwijających się. W tym celu, w ramach Fundacji, współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

Jak działa Fundacja Dominiki Kulczyk?

Dominika Kulczyk wraz z działaczami Fundacji, niesie pomoc potrzebującym ludziom na całym świecie. Pozyskuje na projekty Fundacji pozyskane środki finansowe, a także przeznacza do ich realizacji 100% własnych.

Wśród dziedzin, które realizowane są przez Kulczyk Foundation, można wymienić najważniejsze:

– projekty budowlane, których efekty to, między innymi, remont Centrum Dziennego Pobytu w Gruzji, pomoc w budowie domów w Kambodży. Remont szkoły na Madagaskarze czy remont Domu Dziecka w Rumunii. W Polsce projekty budowlane dotyczyły remontów domów w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju, a także stworzenie Zaczarowanego Ogrodu w hospicjum dla dzieci, w Łodzi.

– Fundacja niesie pomoc humanitarną. W Bośni wolontariusze pomagali powodzianom, na Filipinach walczyli ze skutkami tajfunu na wyspie Leyte. Zebrane koce pomagają w ratowaniu ludzi, którzy uciekają przed wojną w Syrii.

– Projekty społeczne, jakie realizuje Dominika Kulczyk i jej Fundacja, pozwoliły na zorganizowanie kliniki dla uciekających przed wojną w Syrii, na terenie Libanu i w Iraku, gdzie zorganizowano opiekę nad syryjskimi dziećmi. Fundacja pomaga również wspomóc potrzebujących na Ukrainie. W kręgu zainteresowań znajdują się Nepalczycy i dzieci, których rodzice trafili do więzień. W Polsce prowadzona jest akcja, wspomagająca walkę z nowotworami, na które cierpią ciężarne matki.

– Edukacja jest podstawą poprawy życia wielu tysięcy dzieci. Fundacja wspiera edukowanie młodych ludzi w Malezji, Malawi i Tajlandii. Niesie pomoc dzieciom w Etiopii i w Bangladeszu. Ujawnienie całej prawdy o życiu ludzi, w pogrążonej wojnie Syrii, umożliwia filmowy dokument Aleppo. Notes from theDark, którego produkcję wspiera Fundacja.

Dominika Kulczyk jest osobą, dzięki której zmienia się nastawienie ludzi do niesienia pomocy potrzebującym. Pomysły Fundacji oraz zaangażowanie w działalność na wielu polach są dowodem na rosnące zainteresowanie dobroczynnością wśród wolontariuszy z różnych stron świata. Filantropka swoją postawą udowadnia, że każda pomoc jest ważna. Uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę bliźnich, niesienie pomocy i poprawa bytu najbardziej potrzebującym to najważniejsze aspekty funkcjonowania Kulczyk Foundation.

 

Dodaj komentarz