Działalność Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

LogoPCK

Czerwony Krzyż to humanitarna organizacja, której celem jest pomoc ofiarom wojen. W ramach działalności prowadzona jest ewidencja osób poszukiwanych, które zaginęły na terenach objętych wojnami, a także opieka nad jeńcami wojennymi. Przedstawiciele organizacji mogą pełnić funkcję mediatorów, pośredniczyć w wymianie jeńców oraz współuczestniczyć w przygotowaniach humanitarnych konwencji .

Znakiem rozpoznawczym, jakim posługuje się Czerwony Krzyż, jest biały krzyż na czerwonym tle. W skład Komitetu wchodzą jedynie obywatele Szwajcarii. Dzięki takim ustaleniom, organizacja pozostaje niezależna od nacisków różnych narodowości i może skupić się na stronie humanitarnej swojej działalności.

Pracę, jaką podejmuje Czerwony Krzyż, wspiera ponad 11 tysięcy pracowników na całym świecie. W genewskiej siedzibie organizacji pracuje 800 osób, gotowych w każdej chwili n udanie się w miejsca, objęte konfliktami.

Finanse, jakimi dysponuje Czerwony Krzyż, pochodzą od rządów państw, które podpisały Konwencję genewską, z datków prywatnych i źródeł państwowych, a także od organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń narodowych czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża cztery razy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla – w 1901 roku odebrał ją twórca organizacji, Henri Dunant. Następne Nagrody przyznano w roku 1917, 1944 oraz w roku 1963.

Ważną częścią działań, prowadzonych przez Czerwony Krzyż, jest podejmowanie humanitarnej dyplomacji. Przedstawiciele organizacji uczestniczą w posiedzeniach ONZ, w roli obserwatorów. Wobec państw, podejrzewanych o łamanie praw człowieka, prowadzona jest dyplomacja dyskretna, mająca na celu stworzenie rzetelnego raportu na temat danego państwa i ustalenie podejmowanych działań.

Działalność organizacji PCK

Polski Czerwony Krzyż jest członkiem ruchu międzynarodowego. Podobnie jak Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej tam, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych i łamania praw człowieka.

Głównymi zadaniami PCK jest pomoc ludności na terenach konfliktów zbrojnych oraz podczas klęsk żywiołowych. Działalność polskiej organizacji opiera się na współpracy z ośrodkami decyzyjnymi. Istotne zadania polegają na edukowaniu ludności na temat właściwego zachowania w różnych sytuacjach i prowadzenie szkoleń na temat udzielania pierwszej pomocy. PCK zachęca do działania dzieci i młodzież. Wolontariusze, pracujący dla organizacji, często wywodzą się spośród młodych ludzi.

Jedną z istotniejszych form działalności stanowi pozyskiwanie honorowych krwiodawców, dzięki którym skutecznie prowadzone jest krwiolecznictwo. Czerwony Krzyż pomaga uzależnionym od alkoholu i narkotyków w wyjściu z nałogu. Prowadzenie ośrodków odwykowych i rehabilitacyjnych to część działań na rzecz przywrócenie tych osób społeczeństwu.

Wśród różnych form działalności można wyróżnić jednostki, działające w środowiskach lokalnych, takich jak szkoły, zakłady pracy lub na osiedlach mieszkaniowych Należą do nich Kluby Wiewiórka, edukujące najmłodszych, Szkolne Koła PCK, Akademickie Koła PCK, Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Pomocy Humanitarnej, Grupy Ratownictwa oraz Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

W działalności obowiązują zasady humanitaryzmu, bezstronności i niezależności. Wolontariusze podejmują swoją pracę na zasadzie dobrowolności.

Znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny czerwony krzyż na białym tle, łącznie z nazwą. PCK posiada hymn Pieśń o Czerwonym Krzyżu, a terenowe jednostki mają prawo do używania własnego sztandaru.

Pomnik, upamiętniający działania Polskiego Czerwonego Krzyża, został wzniesiony w Koszalinie.

 

Dodaj komentarz