Działalność na rzecz ochrony środowiska

Greenpeace_worldwide.svg

Działalnością na rzecz ochrony środowiska naturalnego zajmuje się Fundacja Greenpeace, będąca międzynarodową organizacją pozarządową. Zainteresowania organizacji dotyczą problemów ekologicznych, które stanowią zagrożenie dla życia na całej planecie. Podejmowane akcje mają charakter bezpośredni, co ściąga na ich organizatorów krytykę i oskarżenia o ekoterroryzm.

Greenpeace nie używa przemocy. Dla zwrócenia uwagi społeczeństw na realne zagrożenia, prowadzi akcje edukacyjne. Często oskarżenia wobec Fundacji płyną ze strony polityków i wielkiej finansjery, zagrożonych utratą zysków finansowych.

Fundacja Greenpeace określiła swoim statucie najważniejsze cele. Organizowane przez nią kampanie mają dotyczyć ochrony lasów, oceanów oraz klimatu. Działacze organizują akcje, które uświadamiają społeczeństwom potrzebę powstrzymania wielorybnictwa. Poparcie dla wykorzystania energii odnawialnej to walka podejmowana przeciwko energii atomowej. Greenpeace uświadamia ludziom skutki inżynierii genetycznej i wskazuje na toksyczne działania środków chemicznych, używanych przez zakłady przemysłowe i składowanych w środowisku naturalnym.

Jak zorganizowana jest Fundacja?

Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 1971 roku, w kanadyjskim Vancouver. Pierwszą akcją i zarazem powodem, dla którego powołano Fundację do życia, był protest przeciw prowadzeniu na Alasce amerykańskich testów atomowych.

Siedzibą organizacji jest Amsterdam. Swoje biura posiada w 55 krajach, na całym świecie. Wszystkie środki finansowe, którymi dysponuje Greenpeace, pochodzą od osób, wspierających działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz od organizacji charytatywnych.

Działalność Greenpeace w Polsce

Fundacja działa w Polsce od 2004 roku. Siedzibą organizacji jest Warszawa. Zainteresowani działalnością, jaką prowadzi Greenpeace, mają możliwość zapoznać się z raportami, zamieszczanymi na stronach internetowych w lipcu 2015 roku zostało zamieszczone sprawozdanie z działalności za 2014 rok. Do najistotniejszych realizacji w tym okresie, między innymi, należały:

– przeprowadzenie kampanii na rzecz ochrony lasów, przeciwko ich prywatyzacji,

– działania, mające na celu ochronę Doliny Rospudy,

– uświadomienie społeczeństwu konieczności ochrony zasobów mórz, poprzez akcję „Dobra ryba”. Konsumenci, poprzez świadome zakupy, mogą przyczynić się do ochrony gatunków zagrożonych,

– przeprowadzono kampanię, której celem było uświadomienie potrzeby ochrony pszczół i owadów zapylających. Prowadzone są działania, zmierzające do upowszechnienia uprawy roślin w ogrodach, sprzyjających owadom,

– zorganizowano akcję przeciwko budowie kopalni odkrywkowej w województwie lubuskim, która zagrozi wsiom i spowoduje wysiedlenia ludności,

– promocja działalności, poprzez edukowanie społeczeństwa, metodą door to door.

Greenpeace współpracuje z organizacjami: Fundacją ClientEarth, WWF Polska oraz Polski Klub Ekologiczny.

Akcje, prowadzone przez Greanpeace nie należą do bezpiecznych. W 2013 roku została zorganizowana akcja na Moru Barentsa, przeciw pracy platformy wiertniczej, własności Gazpromu. Ekolodzy wskazywali na zagrożenia wyciekiem ropy, wco może doprowadzić do katastrofy ekologicznej w rejonie Arktyki. Działacze zostali aresztowani przez rosyjską straż graniczną i oskarżeni o piractwo. Wśród 18. zatrzymanych osób był również Polak, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach protestu, na ulicy Warszawy działacze Fundacji ustawili klatkę, w której została zamknięta kobieta – członkini organizacji – trzymająca napis Jestem 1 z 30.Akcja była wyrazem solidarności z aresztowanymi aktywistami.

 

 

Dodaj komentarz