Fundacje pomagają ratować ludzkie życie

hospital-721240_1280

Działające w Polsce fundacje, prowadzą działalność, której celem jest ochrona zdrowia i ratowanie ludzkiego życia.

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspiera zaopatrzenie UM w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. Dzięki jej staraniom dostarczane są również. Fundacja opiekuje się podległymi UM szpitalami klinicznymi, w których prowadzi się badania i przeprowadza operacje.

Dzięki współpracy Fundacji z kłodzkim szpitalem uruchomiona została Pracownia Hemodynamiczna, służąca pacjentom cierpiącym na schorzenia kardiologiczne, często oczekującym na operacje i zabiegi w obrębie układu krążenia.

Fundacja finansuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Dzięki takim urządzeniom, jak tomograf komputerowy, laparoskop dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej, aparatu FAKO dla Katedry i Kliniki Okulistyki i wiele innych – możliwa jest szybka diagnoza i ustalenie właściwego leczenia. Operacje, przeprowadzone przez zespół specjalistów, wykorzystujących w diagnozowaniu najnowocześniejszy sprzęt, często są jedynym sposobem na uratowanie życia.

Fundacje działające przy Centrum Zdrowia Dziecka

Nasze Dzieci to nazwa Fundacji, która od 2006 roku pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi. Organizowanie zajęć dla chorych dzieci, pomoc w zaopatrzeniu szpitala w specjalistyczny sprzęt, a także nawiązanie kontaktu z rodzinami cierpiących dzieci, to główne cele Fundacji. Dzięki jej wsparciu dzieciom, które przeszły operacje, poddawane są chemioterapii lub oczekują na diagnozę, łatwiej jest znosić trudy leczenia.

Od roku 2009 działa na terenie Centrum Międzynarodowa Fundacja Ronalda McDonalda. Jako organizacja pożytku publicznego, obecna jest w Polsce od 2002 roku. W swojej działalności Fundacja wspiera wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Na czas przeprowadzone operacje są efektem szybkiej diagnozy. Badania USG, szkolenie lekarzy rodzinnych i działalność edukacyjna – prowadzą do podjęcia odpowiedniego leczenia we wczesnej fazie choroby.

Działalność propagującą profilaktykę chorób najmłodszych, prowadzi Fundacja Marzenny Szustkowskiej ORIMARI. Powstała w 2006 roku i zajmuje się organizacją imprez charytatywnych, z których dochody przeznaczane są na zakup specjalistycznego sprzętu i leczenie dzieci. Fundacje finansuje rehabilitację pacjentów, którzy przeszli operacje, a także sponsoruje udział w Międzynarodowych Igrzyskach Sportowych dla dzieci wyleczonych z chorób nowotworowych.

Każdy może pomóc

Wsparcie dla potrzebujących może stać się udziałem każdego wrażliwego człowieka. Obserwacja otoczenia, umiejętność dostrzeżenia w najbliższym sąsiedztwie osób, którym trzeba pomóc, to pierwszy krok do własnej działalności charytatywnej.

Decyzja o podjęciu akcji pomocowej, może stać się początkiem realizowania najważniejszego życiowego celu. Wszystkim chętnym, którym dobro bliźnich leży na sercu, służą pomocą portale internetowe.

 

Dodaj komentarz