Na pomoc uzależnionym

MONAR-logo

Pomysłodawcą ośrodka, niosącego pomoc osobom uzależnionym, był Marek Kotański. Monar rozpoczął swoją działalność w Głoskowie, w 1978 roku. Działalność ośrodka oparta była na terapii osób uzależnionych, którzy tworzyli grupy osób, szukających w ten sposób wyjście z nałogów.

Po śmierci założyciela, przewodniczącą Zarządu Głównego została terapeutka i psycholog kliniczny, Jolanta Łazuga-Koczurowska. Pozarządow Stowarzyszenie Monar zostało zarejestrowane w Polsce w 1981 roku.

Monar niesie wszechstronną pomoc narkomanom, nie ograniczając się jedynie do detoksykacji. Osoby uzależnione otoczone są opieką terapeutyczną, rehabilitacją i medyczną. Ze specjalistycznych konsultacji i wsparcia korzystają rodziny uzależnionych. W stacjonarnych punktach, jakie prowadzi Monar, pomoc uzyskuje w ciągu roku ponad 2000 osób.

Działalność profilaktyczna

Równocześnie z pomocą, niesioną osobom z uzależnieniami, Monar prowadzi działania profilaktyczne. W całym kraju organizowane są atrakcyjne zajęcia edukacyjne, ukazujące prawdziwą wartość codziennych czynności, bez narkotyków. Wzajemne relacje ludzi, oparte na zaufaniu i szacunku dla życia, pozwalają wziąć odpowiedzialność za własny los i uniknąć uzależnienia.

Spotkania z członkami Monaru umożliwiają spojrzeć na problem w sposób wnikliwy, poparty konkretnymi danymi.

Wychodzenie z bezdomności

Działalność, jaką prowadzi Monar, dotyczy także bezdomnych, ludzi, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca w życiu po opuszczeniu zakładu karnego , a także osób chorych, opuszczonych przez społeczeństwo. W ramach Monaru działa Ruch Wyzwolenia z Bezdomności Markot. Pomoc niosą, prowadzone przez Markot noclegownie, jadłodajnie, a także ośrodki stacjonarne. Monar zapewnia swoim podopiecznym terapię antyalkoholową. Osoby po odbytej karze więzienia przyuczane są do życia w społeczeństwie, osobom chorym służą punkty pomocy medycznej i psychologicznej. Stowarzyszenie udziela również pomoc hospicyjną.

W ramach redukcji szkód, powstałych w czasie zażywania narkotyków, prowadzone są działania ograniczające wpływ wirusa HIV, innych chorób oraz negatywnego wzajemnego wpływu narkomanów na swoje życie. Ośrodki Monaru umożliwiają wymianę igieł i strzykawek, udostępniają doraźną pomoc medyczną i psychologiczną. Taką formą opieki objętych jest około 4000 osób rocznie.

Sylwetka Marka Kotańskiego

Był człowiekiem, który skutecznie walczył z patologiami społecznymi. Niósł pomoc ludziom, którzy odstręczali swoim zachowaniem, uzależnieniami i problemami. Charyzmatyczność Marka Kotańskiego, który potrafił okazać serce wszystkim wykluczonym, była powodem, dla którego ludzie ci zgłaszali się do ośrodka pod Garwolinem, gdzie udzielał im wsparcia psychicznego i medycznego.

W pracy terapeutycznej twórca Monaru wykorzystywał metody oddziaływań społeczności terapeutycznej, wzorowanych na istniejących organizacjach Synanon. Organizacja, powstała w USA, umożliwiała pomoc narkomanom i alkoholikom, skupiając ich we wspólnotach, wolnych od środków uzależniających.

Kotański był pomysłodawcą Łańcucha czystych serc, akcji prowadzonej od 1985 roku do 1994 oku. W roku 1993 powołał do życia Markot, niosący pomoc ludziom bezdomnym i społecznie wykluczonym.

Za swoją działalność otrzymał odznaczenia państwowe, a także nagrodę Wiktora w 1986 roku i 1987, nagrodę Brata Alberta oraz Czerwoną Kokardkę, za działalność na rzecz zwalczania AIDS i międzynarodową nagrodę , przyznawaną przez dzieci – Order Uśmiechu.

 

 

Dodaj komentarz