Polska Akcja Humanitarna

PAH_logo_16x9

Przez bardzo wiele lat to Polska była krajem, któremu pomagano. Doświadczyliśmy tego w trudnych momentach komunizmu, a także podczas stanu wojennego. Do Polski trafiały pieniądze, leki, żywność. Kiedy wreszcie nadeszła wolność, mogliśmy spłacić swój dług wobec tych, którym jest gorzej. Polska Akcja Humanitarna została powołana, by pomagać ofiarom kataklizmów i konfliktów zbrojnych. Tych ciągle jest dużo. Organizacja, którą kieruje Janina Ochojska, pomaga w Polsce i na świecie ludziom, którym z jakiegoś powodu się nie powiodło, czyli biednym i wykluczonym. Koncentruje się nie tyle na samej pomocy materialnej, co na programach i akcjach, które mają nieść realne wsparcie. Impulsem do powstania PAH były wydarzenia w Sarajewie w 1992 roku. Wtedy zorganizowano pierwszy konwój z pomocą humanitarną, która trafiła do ofiar wojny w Sarajewie. Warto dodać, że konwój prowadzili ochotnicy. Później, owe konwoje humanitarne z lekarstwami, kocami, żywnością, wodą – wszystkim tym, czego potrzebują ludzie będący ofiarami wojen lub kataklizmów, trafiały do Czeczeni, Afganistanu, byłej Jugosławii. Kazachstanu, na Ukrainę. PAH prowadzi też bardzo potrzebne, zwłaszcza obecnie, Centrum Pomocy Uchodźcom. Pomoc jest też udzielana dzieciom w kraju. W roku 1998 rozpoczęto na przykład niezwykle potrzebną akcję „Pajacyk”, która na początku polegała na dożywianiu dzieci w północno-wschodniej Polsce. Uznano, że tam są ogromne potrzeby w tym zakresie. Z czasem akcja rozszerzyła się na cały kraj, a potem świat. Organizacja dofinansowuje posiłki dzieci objęte obowiązkiem szkolnym w świetlicach i szkołach. Dotyczy to tych dzieci, które z jakiś względów nie zostały objęte pomocą ośrodków pomocy społecznych. Ponieważ problem głodu jest jednym z najważniejszych problemów ludzkości, PAH stara się pomagać głodującym dzieciom do piątego roku życia, kobietom w ciąży i matkom karmiącym. Udziela swojego wsparcia wszystkim projektom, które rozwijają możliwość samodzielnego produkowania żywności w krajach rozwijających się. Bardzo ciekawym programem, zaproponowanym przez PAH jest „Kampania Wodna”. Organizacja bowiem uważa, że najlepiej jest dawać potrzebującym ludziom narzędzia za pomocą których sami poradzą sobie z problemem. Tak jest i w przypadku tego projektu. Pomysłodawcom chodzi o budowę studni głębinowych w miejscach, gdzie brakuje wody pitnej. Organizacja szczególną uwagę przywiązuje do edukacji. Buduje i wyposaża szkoły, by dzieci mogły się uczyć w miejscach, gdzie dostęp do nauki jest utrudniony. I tak jest w Czeczeni, Iraku, Sri Lance. Polska Akcja Humanitarna jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji humanitarnych w Polsce. 

Dodaj komentarz