Szlachetna paczka

SzlachetnaPaczka

Pomysł na niesienie pomocy, bez względu na posiadany majątek, jest przedsięwzięciem szlachetnym i budzącym szeroki oddźwięk. W okresie przedświątecznym Darczyńcy mają możliwość przygotowania pomocy, noszącej nazwę świąteczna paczka. Jej pomysłodawcą i organizatorem akcji jest ksiądz Jacek Stryczek. W 2015 roku został uhonorowany tytułem Małopolanina Roku.

Charytatywna akcja jednoczy tysiące ludzi, pragnących pomóc ubogim i samotnym. Dzięki nim, świąteczna paczka trafi do dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych i skrzywdzonych przez los.

Darczyńca ma możliwość obdarzyć pomocą wybrane dziecko. Fundując indeks wybranemu dziecku, uczestniczy w jego życiu.

Jednym ze sposobów niesienia pomocy, jest przekazanie 1% podatku na potrzebujących – KRS 00 00 05 09 05 .

Kto dostanie szlachetna paczkę?

Wiele polskich rodzin cierpi z powodu niewystarczających środków do życia. Często walka z biedą staje się walką z wiatrakami. Właśnie takie rodziny, które starają się walczyć z własnym ubóstwem, a nie wykorzystywać je do pozyskania środków finansowych, znajdują się w kręgu zainteresowań i to do nich trafi szlachetna paczka.

Do najważniejszych kryteriów, kwalifikujących do pomocy, jaką jest szlachetna paczka, należą:

– zbadanie przyczyn trudnego położenia rodziny,

– określenie wysokości dochodu na jednego członka w rodzinie,

– ustalenie, czy rodzina podejmuje działania na rzecz zmiany swojej sytuacji.

Na listach rodzin, do których trafi szlachetna paczka, znajdują się te, które wychowują chore i niepełnosprawne dzieci. Rehabilitacja i konieczność obecności rodzica przy takim dziecku, jest przyczyną kłopotów finansowych oraz niemożności wykonywania pracy zawodowej.

Szlachetna paczka trafia do rodzin wielodzietnych, z problemami finansowymi, uniemożliwiającymi zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieciom. Opieką objęci zostają także samotni rodzice.

Wolontariusze wskazują również osoby starsze i samotne, których niewielka renta nie wystarcza na opłacenie rachunków, zakup żywności i leków. Szlachetna paczka może pomóc osobom, dotkniętym nieszczęściem, np. utratą majątku w wyniku klęsk żywiołowych, śmiercią w rodzinie, itp.

W 2015 roku pomoc, przekazana ubogim, wyniosła 54 miliony złotych. Pomoc otrzymało około 77 tysięcy osób.

 

 

 

Dodaj komentarz