Wsparcie UNICEF-u dla ofiar klęsk żywiołowych

unicef-303450_1280

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF jest organizacją, która natychmiast reaguje na potrzeby ofiar klęsk żywiołowych. Pomoc humanitarna, docierająca w najdalsze strony świata, przeznaczona jest głównie na ratowanie życia dzieci. Organizacja skupia w swoich szeregach około dwunastu milionów darczyńców, dzięki którym docierają do potrzebujących lekarstwa oraz żywność.

Jedną z wielu akcji UNICEF-u było udzielenie pomocy głodującym mieszkańcom w czasie suszy na Półwyspie Somalijskim. W 2011 roku ONZ ogłosiła, że w Rogu Afryki panuje głód, będący konsekwencją długotrwałej suszy. Dzięki finansowemu wsparciu darczyńców, do Afryki popłynęły fundusze na lekarstwa i transporty żywności, w wysokości około 400 milionów dolarów. Dostarczone zostały także szczepionki. Dla niedożywionych dzieci wysyłana była żywność terapeutyczna, o bogatym składzie witaminowym i odżywczym, w postaci pasty z orzeszków ziemnych czy mąki sojowo-kukurydzianej.

W Somalii rozdanych zostało ponad osiemdziesiąt tysięcy siatek przeciwko owadom i trzysta tysięcy moskitier. Zagrożenie cholerą wśród wycieńczonych ludzi, było realnym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia.

Uchodźcom, opuszczającym tereny objęte klęską głodu, dostarczane były gorące posiłki, a także namioty do obozów w Kenii i Etiopii, dokąd uciekali Somalijczycy.

LIVER niesie pomoc chorym dzieciom w Polsce

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER zapewnia najmłodszym pomoc finansową na pokrycie kosztów leczenia i zakup potrzebnych lekarstw. Często wysoka cena medykamentów jest przyczyną, że potrzebne lekarstwa nie są wykupione. Celem filantropów ze Stowarzyszenia LIVER jest eliminacja cierpienia dzieci, poprzez dostarczane fundusze na zakup odpowiednich leków.

LIVER opiekuje się chorymi dziećmi na podstawie dokumentacji medycznej. Dociera do cierpiących na poważne choroby dzieci oraz ich rodzin, które nie są w stanie unieść kosztów leczenia. Stowarzyszenie udziela pomocy w różnej formie:

– refunduje zakupione lekarstwa na podstawie przedłożonych rachunków,

– dostarcz zakupione przez siebie lekarstwa wprost na adres rodziny, potrzebującej pomocy,

– dokonywanie zapłaty przelewem za zakupione przez rodziców lekarstwa, na postawie faktur i kopii recept,

– gromadzenie darowizn od darczyńców i lokowanie ich na specjalnym subkoncie,

– udostępnianie rodzicom kart płatniczych, przy pomocy których można regulować należność za kupowane lekarstwa.

Pomoc udzielana jest rodzinom w najtrudniejszym położeniu materialnym. LIVER gromadzi informacje na temat ich sytuacji, by darczyńcy trafiali do konkretnego dziecka. Zgoda na przetwarzanie danych podopiecznego jest koniecznym warunkiem, objęcia pacjenta opieką Stowarzyszenia.

LIVER zapewnia także zabezpieczenie finansowe, gdy istnieje potrzeba leczenia dziecka poza Polską.

W sytuacji, gdy chory korzysta z pomocy również innych organizacji, potrzebne jest wykazanie, jakich kwot dotyczy udzielana pomoc. W razie przekroczenia 1500 zł, pomoc LIVER jest zawieszana.

ONZ niesie pomoc ofiarom wojny w Syrii

Konwoje humanitarne dostarczają lekarstwa, odżywki dla niemowląt i żywność dla ludności cywilnej, która znalazła się na terenach objętych działaniami wojennymi. Do potrzebującej ludności dostarczane są zapasy, w postaci mąki, cukru, ryżu, konserw, oleju, soli, itp. Produktów spożywczych.

Dotarcie konwojów na miejsce, jest zawsze niebezpieczne, z powodu konieczności przejechania przez tereny objęte wojną domową. Wojna w Syrii pochłonęła od 2011 roku ponad 250 tysięcy ludności.

 

 

Dodaj komentarz